پرتال آموزش شرکت ایده

آموزش های تخصصی کوتاه مدت Training Center

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره استقرار ISO 10015 در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره استقرار ISO 10015
نوع دوره :
ماهیت دوره : مدیریتی
سطح دوره :

سرفصل

اهداف