پرتال آموزش شرکت ایده

IDEA CO LEARNING CENTER

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره استقرار ISO 10015 در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره استقرار ISO 10015
نوع دوره :
ماهیت دوره : مدیریت
سطح دوره :

سرفصل

  • نیاز سنجی
  • طراحی و برنامه ریزی
  • اجرا
  • ارزشیابی اثر بخشی

اهداف