درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره کاربری سیستم کایاکو ( عمومی ) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره کاربری سیستم کایاکو ( عمومی )
نوع دوره :
ماهیت دوره : مالی
سطح دوره :

سرفصل

  • بسیبسیب

اهداف

  • بسیبسی