درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره دیجیتال مارکتینگ در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره دیجیتال مارکتینگ
نوع دوره : تعالی حرفه ای مدیران
ماهیت دوره : مالی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • مقدمه
  • تحقیق با ابزارهای نوین

اهداف