درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مهارت های نوین بانکداری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مهارت های نوین بانکداری
نوع دوره : تخصصی شغلی
ماهیت دوره : مالی
سطح دوره :
مدت : 300 ساعت

سرفصل

اهداف