پرتال آموزش شرکت ایده

IDEA CO LEARNING CENTER

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
1396-90
آشنائی با نرم افزارهای مدیریت پروژه
20 ساعت

رایگان
5دفتر مرکزی ثبت نام
ثبت نام
1398-13
استقرار ISO ۱۰۰۱۵
کنفرانس آموزش و توسعه منابع انسانی
16 ساعت

شهریه : 6,500,000
ارزش افزوده : 585,000
قابل پرداخت : 7,085,000
1دفتر مرکزی ثبت نام
ثبت نام
1399-3
اصول مهمانداری در هتل
ویژه آقایان
200 ساعت

قابل پرداخت : 4,500,000
800دفتر مرکزی ثبت نام
ثبت نام
B1-88-654449
تست کد
20 ساعت

قابل پرداخت : 1,000
9دفتر مرکزی ثبت نام
ثبت نام
B1-93-65
اهمیت ثبت اختراعات در صنایع شیمیا
1 ساعت

قابل پرداخت : 1,000,000
تکمیل ظرفیتدفتر مرکزی
B1-94-70
اکسل برای مدیران بازار یابی
با نگاهی به نرم افزارها
30 ساعت

رایگان
9دفتر مرکزی ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۶ ردیف