برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریال ظرفیتبرگزارکننده 
1398-11
مدیریت انگیزش کارکنان
15 ساعت

قابل پرداخت : 2,250,000
شرایط تخفیف تا 10 درصد

ویژه کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری

16ستاد ثبت نام
ثبت نام
B1-94-70
اکسل برای مدیران بازار یابی
با نگاهی به نرم افزارها
30 ساعت

رایگان
4ستاد ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲ ردیف