پرتال آموزش شرکت توسعه علوم راهبردی ایده نگار پویا

آموزشهای تخصصی کوتاه مدت

دعوت به همکاری
چنانچه علاقمند به همکاری با شرکت توسعه علوم راهبردی ایده نگار پویا در امور آموزشی هستید، با انتخاب فراخوان مورد نظر از لیست زیر نسبت به تکمیل و ارسال فرم تقاضای همکاری اقدام نمایید.
دعوت به تدریس 1