پرتال توسعه علوم راهبردی ایده

مرکز آموزش های آزاد ایده

دعوت به همکاری
چنانچه علاقمند به همکاری با توسعه علوم راهبردی ایده در امور آموزشی هستید، با انتخاب فراخوان مورد نظر از لیست زیر نسبت به تکمیل و ارسال فرم تقاضای همکاری اقدام نمایید.
دعوت به تدریس و تکمیل رزومه