پرتال آموزش شرکت ایده

IDEA CO LEARNING CENTER

تقویم آموزش

اخبار و اطلاعیه ها

تکمیل فرم ارزیابی دوره
تکمیل پرسشنامه ارزیابی مطلوبیت دوره آموزشی
دعوت به همکاری از اساتید
تکمیل فرم آمادگی همکاری جهت تدریس
احراز صلاحیت آموزشی
مشاهده سوابق آموزشی

آخرین عناوین کتابخانه

محصولات شرکت ایده
آیین نامه شعار
آیین نامه آیکون دانلود
بسته ZIP
آیتم خصوصی
کتاب اول
توسعه علوم راهبردی ایده