پرتال آموزش شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

آموزش های تخصصی کوتاه مدت Training Center

تماس با ما
جهت ارتباط با مجموعه از شبکه های اجتماعی ما را دنبال نمایید.

پرسنل استانی
تلفن :
فاکس :
صندوق پستی :
آدرس :
جهاد کشاورزی
تلفن : ۰۲۱۶۶۹۴۰۷۶۱
فاکس :
صندوق پستی :
آدرس :
دفتر آموزش کارکنان
تلفن :
فاکس :
صندوق پستی :
آدرس :
دفتر مرکزی
تلفن : ۰۲۱۴۹۱۱۲۰۰۰
فاکس : ۴۹۱۱۲۰۰۰
صندوق پستی : ۱۲۳
آدرس : استان تهران، تهران، بزرگراه جلال آل احمد
مدیریت مراکز استان یزد
تلفن : ۰۳۵-۳۵۲۴۵۰۹۱
فاکس :
صندوق پستی :
آدرس : يزد، بلوار جمهوري، جنب بانک ملي غدير، کوچه ۳۰، شماره ۹۹
مشهد
تلفن :
فاکس :
صندوق پستی :
آدرس :