دعوت به همکاری
چنانچه علاقمند به همکاری با توسعه علوم راهبردی ایده هستید، با انتخاب فراخوان مورد نظر از لیست زیر نسبت به تکمیل و ارسال فرم تقاضای همکاری اقدام نمایید.
دعوت به تدریس و تکمیل رزومه مهلت اقدام تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰