دعوت به همکاری
چنانچه علاقمند به همکاری با توسعه علوم راهبردی ایده هستید، با انتخاب فراخوان مورد نظر از لیست زیر نسبت به تکمیل و ارسال فرم تقاضای همکاری اقدام نمایید.
دعوت از طراحان محتوای الکترونیکی مهلت اقدام تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ جدب منتور مهلت اقدام تا ۱۴۰۰/۱۲/۱۹