تست فونت

ایده

ایده
ایده
Idea

ایده

خوش آمد
به سامانه فراگير آموزش خوش آمدين

 

ضمایم : اکسل نمونه -
برنامه زمانبندی آزمون گواهینامه شش ماهه اول سال 97 موسسه

ضمن تبریک سال جدید و آرزوی سال خوب برای همکاران عزیز، برنامه آزمون گواهینامه شش ماهه اول سال  1397 موسسه پژوهش و آموزش در  پیوست قابل دریافت می باشد.لازم به ذکر است در ارتباط با ثبت نام آزمون از طریق سایت آموزش و رابطین آموزشی متعاقبا اطلاع رسانی می شود.