سایت رسمی شرکت ایده | فهرست مشاغل |
بانک جامع اطلاعات مشاغل
مشاغل مدیریت
مشاغل تجاری و فعالیت های مالی
مشاغل کامپیوتر و ریاضی
مشاغل معماری و مهندسی
مشاغل زندگی ، فیزیکی و علوم اجتماعی
مشاغل اجتماعی و خدمات اجتماعی
مشاغل حقوقی
مشاغل آموزش و پرورش ، آموزش ، کتابخانه
مشاغل هنر ، سرگرمی ، ورزشی و رسانه ها
مشاغل بهداشت و درمان پزشکی
مشاغل بهداشت و درمان پشتیبانی
مشاغل خدمات حفاظتی
مشاغل مرتبط با تهیه غذا و خدمات مرتبط
مشاغل نظافت و نگهداری ساختمان و محیط
مشاغل مراقبت ها و خدمات شخصی
فروش و مشاغل مرتبط
مشاغل دفتر پشتیبانی و اداری
مشاغل کشاورزی ، ماهیگیری ، جنگلداری
مشاغل ساخت و استخراج
مشاغل نصب و راه اندازی ، تعمیر و نگهداری
مشاغل تولید
مشاغل حمل و نقل و انتقال اجسام
مشاغل ویژه نظامی
O*NET OnLine

شبکه اطلاعات شغلی ( O*NET- Occupational Information Network ) بانک اطلاعاتی جامعی از مشخصات و ویژگیهای مشاغل می باشد که در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی در کشور آمریکا ( USDOL/ETA ) راه اندازی شد . مدیران و کارشناسان منابع انسانی می‌توانند با استفاده از این پایگاه اطلاعاتی ، جزئی‌ترین اطلاعات مورد نیاز خود را در بانک مشاغل بیابند و نیز فعالیت‌های مختلف منابع انسانی را بصورت منسجم و هماهنگ انجام دهند . بخش اصلی این شبکه ، بانک اطلاعاتی مشاغل استاندارد شده و توصیف کامل آنها می باشد . از مزایای این پایگاه تطبیق با سیستم استاندارد کدگذاری مشاغل Standard Occupational Classification)  SOC ) می باشد .


Knowledge
جستجو در دانش هاWork Skills
جستجو در مهارتهاJob Tasks
جستجو در وظایف حرفهWork Context
جستجو در شرح شغل


مجموعه نرم افزارهای یکپارچه مدیریت آموزش و یادگیری الکترونیکی