سایت رسمی شرکت ایده | فهرست مشاغل |
بانک جامع اطلاعات مشاغل
مشاغل مدیریت مدیران فعالیتهای تخصصی مدیران خدمات اداری فارسی English
11-3041.00 مدیر پرداخت غرامت و مزایا

برنامه ریزی، اداره، یا هماهنگی امور مربوط به پرداخت غرامت و مزایا (از جمله به کارکنان) یک سازمان.

sildenafil citrate 25mg proscar pill inderal
new prescription coupon link drug coupon
naltrexone fatigue naltrexone alcoholism medication drug implants for addicts

وظایف دانش مهارتها توانمندیها فعالیتهای کاری شرح کار حوزه شغل علاقه مندیها سبک کار ارزشهای کار
دانش (33 مورد)

منابع انسانی و پرسنل - دانش اصول و روش هایی برای استخدام، گزینش، پاداش و سودهای پرسنل، روابط نیروی کار و مذاکره و سیستم های اطلاعات پرسنل
prescription discount cards click pharmacy transfer coupons
cialis discount coupons go cialis.com coupon
sinemet link sinemet
chlorpromazine compendium read chlorpromazine cbip

مدیریت و کنترل - دانش کسب و کار و اصول مدیریتی مربوط به برنامه ریزی راهبردی، تخصیص منابع، مدلسازی منابع انسانی، تکنیک رهبری، روش های تولید و هماهنگی افراد و منابع
prescription discount coupon discount drug coupon viagra manufacturer coupon
how to get free coupons read rx drug coupon
cialis free coupon free coupon for cialis cialis.com coupon
atarax wirkstoff ataraxia schwerin atarax sirup
risperdal yan etkileri pallanuoto.dinamicatorino.it risperdal efectos secundarios

زبان انگلیسی - دانش ساختار و بافت زبان انگلیسی از جمله معنی و املای لغات، قواعد ترکیب و گرامر
discount prescription card photo deals walgreens free shipping coupon
discount prescription drug card coupon prescription prescription savings card
celecoxib pill propranolol 40mg cephalexin
prescription drugs discount coupons viagra 2015 coupon drug coupon
cialis discount price lipseysguns.com discount coupons for cialis
viagra 100mg survivingediscovery.com viagra
fusidinezuur ooggel fusidic acid fusidic acid
chlorpromazine compendium link chlorpromazine cbip
microlite pill leaflet site microlite pill

ریاضیات - علم حساب، جبر، هندسه، حسابان، آمار و کاربردهای آنها.
prescription discount cards click pharmacy transfer coupons
viagra coupon pfizer link prescription coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
viagra gel shellware.com viagra til kvinder

قانون و دولت - دانش قانون، قوانین حقوقی، آیین های دادگاهی، رویه های قضایی، مقررات دولتی، دستورات اجرایی، مقررات آژانس و فرآیند سیاسی دموکراتیک.
viagra discount coupon softballspa.com prescription savings cards
drug discount coupons go discount prescriptions coupons
metronidazole sharpcoders.org metronidazole encephalopathy

برگشت به بالا

مهارتها (35 مورد)

درک مطلب - درک جملات و پاراگراف های متکوب در زمینه اسناد مرتبط با کار
sildenafil citrate 25mg click inderal
celecoxib pill go cephalexin
viagra discount coupon click prescription savings cards
cialis savings and coupons internet drug coupons drug coupons

گوش دادن فعال - توجه کامل به آنچه دیگران می گویند، صرف وقت برای درک نکات ابراز شده، پرسیدن سئوالات به شکل مناسب و مزاحم نشدن در زمان های نامناسب.
finasteride pill link tretinoin
prescription discount cards click pharmacy transfer coupons
abortion pill abortion pill abortion pill
prescription card discount is-aber.net cialis discount coupons

صحبت کردن - صحبت با دیگران برای انتقال موثر اطلاعات.
discount pharmacy canada open walgreens photo printing coupons
viagra coupon pfizer click prescription coupon
cialis discount coupons go cialis.com coupon
cialis trial coupon prostudiousa.com cialis.com coupon
valsartan 320 valsartan 160 mg valsartan hct

تفکر انتقادی - استفاده از منطق و استدلال برای شناسایی نقاط ضعف و قوت راه حل های گزینه ای، نتایج یا روش هایی برای مسائل.
discount pharmacy canada walgreens photo print walgreens photo printing coupons
cvs pharmacy deals link cvs prescription coupon
viagra discount coupon softballspa.com prescription savings cards
drug discount coupons read discount prescriptions coupons
viagra 100mg open viagra
sinemet sinemet sinemet
risperdal yan etkileri pallanuoto.dinamicatorino.it risperdal efectos secundarios
coupon for prescriptions read internet drug coupons

قضاوت و تصمیم گیری - بررسی هزینه ها و منافع نسبی اقدامات بالقوه جهت انتخاب مناسب ترین آنها.
prescription drugs discount coupons f6finserve.com drug coupon
prescription discount cards dotnetblogengine.net pharmacy transfer coupons
viagra discount coupon site prescription savings cards
naproxen mylan naproxene naproxene
risperdal yan etkileri pallanuoto.dinamicatorino.it risperdal efectos secundarios
microlite pill leaflet site microlite pill

برگشت به بالا

توانمندیها (52 مورد)

درک شفاهی - توانایی گوش کردن و درک اطلاعات و ایده های ارائه شده از طریق کلمات و جملات صحبت شده
viagra discount coupon site prescription savings cards
online viagra coupons coupons for prescriptions copay cards for prescription drugs
cialis discount price lipseysguns.com discount coupons for cialis
fusidinezuur ooggel fusidic acid fusidic acid
microlite pill leaflet microlite weight gain microlite pill
naltrexone fatigue naltrexone alcoholism medication drug implants for addicts

درک نوشتاری - توانایی خواندن و درک اطلاعات و ایده های ارائه شده به شکل مکتوب.
sildenafil citrate 25mg proscar pill inderal
metronidazole sharpcoders.org metronidazole encephalopathy

بیان شفاهی - توانایی انتقال اطلاعات و ایده ها در زمان صحبت کردن به نحوی که دیگران متوجه منظور شوند.
fusidinezuur ooggel blog.jp-sa.org fusidic acid
cialis savings and coupons internet drug coupons drug coupons

بیان کتبی - توانایی انتقال اطلاعات و ایده ها به شکل مکتوب به نحوی که دیگران متوجه منظور شوند.
sildenafil citrate 25mg robertsuk.com inderal
viagra coupon pfizer click prescription coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
drug discount coupons go discount prescriptions coupons
cialis trial coupon open cialis.com coupon
prescription card discount go cialis discount coupons
valsartan 320 link valsartan hct

حساسیت مساله - توانایی گفتن اینکه یک چیز چه زمانی غلط است یا احتمالا غلط می شود. این شامل حل مساله نیست بلکه تنها شناسایی مساله در میان است.
discount prescription card photo deals walgreens free shipping coupon
online viagra coupons modelosguayaquil.com copay cards for prescription drugs
lithium link lithium fk

برگشت به بالا

فعالیتهای کاری (41 مورد)

ارتباط با سرپرستان، همکاران یا زیردستان - ارائه اطلاعات به سرپرستان، همکاران و زیردستان از طریق تلفن به شکل مکتوب یا از طریق ایمیل یا فردی.
prescription discount cards dotnetblogengine.net pharmacy transfer coupons
sinemet sinemet sinemet
naltrexone fatigue http://naltrexonealcoholismmedication.com/ drug implants for addicts

کسب اطلاعات - دریافت و دستیابی به اطلاعات از همه منابع مرتبط.
discount pharmacy canada open walgreens photo printing coupons
online viagra coupons modelosguayaquil.com copay cards for prescription drugs
cialis discount price lipseysguns.com discount coupons for cialis
metronidazole sharpcoders.org metronidazole encephalopathy

تحلیل داده ها یا اطلاعات - شناخت اصول بنیادی یا واقعیات اطلاعات از طریق تقسیم بندی اطلاعات یا داده ها به اجزای جداگانه
cvs pharmacy deals open cvs prescription coupon
finasteride pill realtradersblogs.com tretinoin
viagra discount coupon click prescription savings cards
new prescription coupon blog.suntekusa.com drug coupon
cialis trial coupon prescription transfer coupon cialis.com coupon
naltrexone fatigue naltrexone alcoholism medication drug implants for addicts

اتخاذ تصمیمات و حل مسائل - تحلیل اطلاعات و ارزیابی نتایج برای انتخاب بهترین راه حل و حل مسائل
prescription discount coupon drug coupons viagra manufacturer coupon
finasteride pill realtradersblogs.com tretinoin
prescriptions coupons site free viagra samples coupon
cialis free coupon free coupon for cialis cialis.com coupon
prescription card discount is-aber.net cialis discount coupons
viagra 100mg open viagra
cialis savings and coupons internet drug coupons drug coupons

ایجاد و حفظ روابط بین فردی - توسعه روابط کاری سازنده و توام با همکاری با دیگران و حفظ آنها در طول زمان.
prescription discount coupon discount drug coupon viagra manufacturer coupon
how to get free coupons click rx drug coupon
prescription drugs discount coupons f6finserve.com drug coupon
prescriptions coupons blog.alpacanation.com free viagra samples coupon
cialis discount coupons free prescription drug cards cialis.com coupon
new prescription coupon link drug coupon
viagra gel shellware.com viagra til kvinder

برگشت به بالا

شرح کار (55 مورد)

تلفن - هرچند وقت یکبار شما مکالمات تلفنی در این شغل دارید؟
how to get free coupons open rx drug coupon
discount prescription drug card site prescription savings card
celecoxib pill gabapentin 400mg cephalexin
finasteride pill realtradersblogs.com tretinoin
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis discount price lipseysguns.com discount coupons for cialis
naproxen mylan zygonie.com naproxene
atarax wirkstoff blog.myexpensesonline.co.uk atarax sirup
valsartan 320 valsartan 160 mg valsartan hct
chlorpromazine compendium read chlorpromazine cbip
naltrexone fatigue naltrexone alcoholism medication drug implants for addicts

ایمیل الکترونیکی - هر چند وقت یکبار شما از پست الکترونیکی در این شغل استفاده می کنید؟
discount pharmacy canada open walgreens photo printing coupons
sildenafil citrate 25mg click inderal
discount prescription drug card site prescription savings card
viagra discount coupon softballspa.com prescription savings cards
lithium lithium accu lithium fk

مذاکرات رودررو - هرچند وقت یکبار شما مذاکرات رودررو با اشخاص با تیم ها در این شغل دارید؟
discount pharmacy canada walgreens photo print walgreens photo printing coupons
viagra discount coupon site prescription savings cards
lithium link lithium fk
risperdal yan etkileri pallanuoto.dinamicatorino.it risperdal efectos secundarios

صرف زمان نشستن - چه مقدار این شغل نیازمند نشستن (از سوی شاغل) است؟
cvs pharmacy deals open cvs prescription coupon
drug prescription card link cialis coupon
new prescription coupon blog.suntekusa.com drug coupon
coupon for prescriptions cialis coupon internet drug coupons
cialis savings and coupons internet drug coupons drug coupons

کار ساخت یافته در برابر کار ساخت نیافته - تا چه حدی این شغل برای شاغل ساخت یافته است به جای آنکه به او اجازه دهد تا وظایف، اولویت ها و اهداف را تعیین نماید؟
discount pharmacy canada canada pharmacy coupon code walgreens photo printing coupons
sildenafil citrate 25mg click inderal
cialis free coupon eblogin.com cialis.com coupon
prescription card discount is-aber.net cialis discount coupons
naproxen mylan naproxen dosering naproxene
risperdal yan etkileri pallanuoto.dinamicatorino.it risperdal efectos secundarios
coupon for prescriptions cialis coupon internet drug coupons

برگشت به بالا

حوزه شغل

عنوان حوزه شغلی چهار: مستلزم آمادگی قابل توجه
تحصیلات تصدی اکثر مشاغل این محدوده شغلی مستلزم داشتن مدرک کارشناسی چهار ساله می باشد اما در برخی از این مشاغل چنین الزامی وجود ندارد .
finasteride pill krishnan.co.in avodart
microlite pill leaflet site microlite pill
naltrexone fatigue naltrexone alcoholism medication drug implants for addicts
تجربیات مرتبط تصدی این مشاغل مستلزم داشتن مهارت، دانش، یا تجربه کاری مرتبط به میزان قابل ملاحظه ای می باشد. به عنوان مثال، یک حسابدار باید دوره چهار ساله دانشگاهی را گذرانده باشد و سالیان متمادی در این زمینه کار کرده باشد تا واجد شرایط مورد نظر شناخته شود.
discount pharmacy canada canada pharmacy coupon code walgreens photo printing coupons
cvs pharmacy deals link cvs prescription coupon
cialis discount price lipseysguns.com discount coupons for cialis
آموزشهای شغل کارکنان این مشاغل معمولا نیازمند داشتن تجربه مرتبط با کار، دیدن آموزش حین کار، و/یا آموزش های فنی و حرفه ای به مدت متمادی می باشند.
cvs pharmacy deals galcho.com cvs prescription coupon
cialis free coupon free coupon for cialis cialis.com coupon
new prescription coupon prescription discounts cards drug coupon
microlite pill leaflet site microlite pill
naltrexone fatigue naltrexone alcoholism medication drug implants for addicts
نمونه های حوزه شغل بسیاری از این مشاغل در رابطه با هماهنگ سازی، سرپرستی و نظارت، مدیریت، یا آموزش دیگران می باشند. حسابدارها، مدیران فروش، مدیران پایگاه های داده، مدرسان، شیمی دانان، مهندسان محیط زیست، بازرس های پلیس، و ماموران ویژه از جمله فعالان این مشاغل می باشند.
sildenafil citrate 25mg proscar pill inderal
chlorpromazine compendium read chlorpromazine cbip
حدود آمادگی حرفه ای ویژه (7 تا < 8)
برگشت به بالا

علاقه مندیها (6 مورد)

مخاطره پذیری - مشاغل مخاطره پذیر اغلب شامل آغاز کردن یا اجرای پروژه هاست. این مشاغل می تواند رهبری افراد و اتخاذ تصمیمات پرشمار را دربرگیرد. گاهی اوقات این مشاغل نیازمند مخاطره پذیری است و اغلب با بیزینس ها سر و کار دارد.
finasteride pill realtradersblogs.com tretinoin
lisinopril and elevated uric acid lisinopril and elevated uric acid lisinopril and elevated uric acid
naproxen mylan naproxene naproxene
sinemet link sinemet
valsartan 320 valsartan dosage valsartan hct

سنتی - مشاغل سنتی شامل پیگیری مجموعه ای از روش ها و روال های مرسوم است که بیش از ایده ها با داده ها و جزئیات سر و کار دارد.
sildenafil citrate 25mg click inderal
finasteride pill realtradersblogs.com tretinoin
new prescription coupon link drug coupon

اجتماعی - مشاغل اجتماعی شامل کار کردن، برقراری ارتباط و آموزش افراد است. این مشاغل اغلب شامل کمک کردن یا ارائه خدمت به دیگران است.
cvs pharmacy deals link cvs prescription coupon
sildenafil citrate 25mg robertsuk.com inderal
viagra coupon pfizer click prescription coupon
cialis discount coupons go cialis.com coupon
cialis trial coupon prostudiousa.com cialis.com coupon
valsartan 320 valsartan dosage valsartan hct
metronidazole go metronidazole encephalopathy
coupon for prescriptions read internet drug coupons

هنری - مشاغل هنری شامل کار کردن با اشکال، طرح ها و الگوهاست. آنها اغلب نیازمند ابراز وجود هستند و کار را می توان بدون مجموعه مشخصی از قواعد انجام داد.
how to get free coupons open rx drug coupon
cialis free coupon free coupon for cialis cialis.com coupon
capecitabin sandoz capecitabine diarrhoea capecitabine ema
risperdal yan etkileri pallanuoto.dinamicatorino.it risperdal efectos secundarios
microlite pill leaflet site microlite pill

کاوشگرانه - مشاغل کاوشگرانه (تحقیقی) شامل کار کردن با ایده هاست و نیاز به مقدار زیادی تفکر دارد. این مشاغل می تواند جستجوی واقعیات و حل ذهنی مسائل را دربرگیرد.
abortion pill abortion pill abortion pill
cialis discount coupons go cialis.com coupon
prescription card discount is-aber.net cialis discount coupons
atarax wirkstoff blog.myexpensesonline.co.uk atarax sirup
coupon for prescriptions read internet drug coupons

برگشت به بالا

سبک کار (16 مورد)

صداقت و درستکاری - شغل نیازمند درستکاری و توجه به مسائل اخلاقی است.
discount prescription card read free shipping coupon
cvs pharmacy deals galcho.com cvs prescription coupon
naproxen mylan zygonie.com naproxene
sinemet megaedd.com sinemet
risperdal yan etkileri pallanuoto.dinamicatorino.it risperdal efectos secundarios
valsartan 320 link valsartan hct

توجه به جزئیات - شغل نیازمند داشتن دقت درباره جزئیات و انجام وظایف کاری است.
discount pharmacy canada open walgreens photo printing coupons
prescription discount cards dotnetblogengine.net pharmacy transfer coupons
viagra discount coupon click prescription savings cards
cialis trial coupon open cialis.com coupon
concor link concorde

تفکر تحلیلی - شغل نیازمند تحلیل اطلاعات و استفاده از منطق برای حل مسائل و مشکلات مرتبط با کار است.
prescription discount cards click pharmacy transfer coupons
prescriptions coupons blog.alpacanation.com free viagra samples coupon
abortion pill abortion pill abortion pill
drug discount coupons read discount prescriptions coupons
cialis trial coupon prescription transfer coupon cialis.com coupon
capecitabin sandoz williamgonzalez.me capecitabine ema
concor click concorde
microlite pill leaflet click microlite pill

همکاری - شغل نیازمند داشتن روحیه خوش با دیگران و به تصویر کشیدن نگرش همکاری و پاک طینتی است.
discount prescription card read free shipping coupon
how to get free coupons open rx drug coupon
prescription discount cards dotnetblogengine.net pharmacy transfer coupons
drug prescription card mba-institutes.com cialis coupon
viagra discount coupon softballspa.com prescription savings cards
fusidinezuur ooggel fusidic acid fusidic acid
valsartan 320 valsartan 160 mg valsartan hct
chlorpromazine compendium link chlorpromazine cbip
naltrexone fatigue naltrexone alcoholism medication drug implants for addicts

ابتکار و نوآوری - شغل نیازمند یک تمایل برای به عهده گرفتن مسئولیت ها و چالش هاست.
discount prescription drug card coupon prescription prescription savings card
prescription drugs discount coupons viagra 2015 coupon drug coupon
drug discount coupons blog.nvcoin.com discount prescriptions coupons
naproxen mylan zygonie.com naproxene
valsartan 320 link valsartan hct
naltrexone fatigue naltrexone alcoholism medication drug implants for addicts

برگشت به بالا

ارزشهای کار (6 مورد)

روابط - مشاغلی که این ارزش کاری را برآورده می کننده به کارکنان خود اجازه می دهند تا خدماتی برای دیگران فراهم کرده و با همکاران خود در یک محیط غیررقابتی دوستانه فعالیت می کنند. نیازهای انطباقی شامل همکاران، ارزش های اخلاقی و خدمات اجتماعی است.
how to get free coupons click rx drug coupon
prescriptions coupons coupon for free viagra free viagra samples coupon
atarax wirkstoff ataraxia schwerin atarax sirup
valsartan 320 valsartan 160 mg valsartan hct

حمایت - مشاغلی که این ارزش کاری را برآورده می کنند توام با مدیریت حمایتی هستند که پشت و پناه کارکنان است. نیازهای انطباقی شامل سیاست های شرکت، نظارت: روابط انسانی و نظارت: فنی است.
cvs pharmacy deals link cvs prescription coupon
prescription discount coupon drug coupons viagra manufacturer coupon
prescription discount cards dotnetblogengine.net pharmacy transfer coupons
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lisinopril and elevated uric acid lisinopril and elevated uric acid lisinopril and elevated uric acid
viagra 100mg click viagra
fusidinezuur ooggel blog.jp-sa.org fusidic acid
cialis savings and coupons click drug coupons

استقلال - مشاغلی که این ارزش کاری را برآورده می کنند به کارکنان اجازه می دهند تا به تنهایی کار کرده و تصمیماتی اتخاذ کنند. نیازهای انطباقی شامل خلاقیت، مسئولیت و اختیار است.
discount prescription card photo deals walgreens free shipping coupon
abortion pill abortion pill abortion pill
cialis trial coupon prescription transfer coupon cialis.com coupon
sinemet sinemet sinemet
viagra gel shellware.com viagra til kvinder

شرایط کاری - مشاغلی که این ارزش کاری را برآورده می کنند، توام با امنیت شغلی و شرایط مناسب کاری می باشند. نیازهای انطباقی شامل فعالیت، پاداش، استقلال، امنیت، تنوع و شرایط کاری هستند.
drug prescription card link cialis coupon
lisinopril and elevated uric acid lisinopril and elevated uric acid lisinopril and elevated uric acid
cialis free coupon free coupon for cialis cialis.com coupon
viagra gel site viagra til kvinder

موفقیت - مشاغلی که ارزش های کاری را ارضا می کنند، نتیجه گرا بوده و به کارکنان اجازه می دهند تا از قوی ترین توانایی های خود استفاده کرده و حس موفقیت را به آنها می بخشند.
how to get free coupons open rx drug coupon
prescription discount cards click pharmacy transfer coupons
drug prescription card link cialis coupon
new prescription coupon blog.suntekusa.com drug coupon
valsartan 320 valsartan dosage valsartan hct

برگشت به بالا